Interview process


Language:   Dansk English (UK) 
 

The following applies to the interview process at our headquarters in Denmark. The procedure can vary at our affiliates.

If your application is of interest, you will be contacted by LEO Pharma and invited to attend a first interview with the hiring manager.
 

Our holistic approach

Before the second interview, you will be asked to take an online psychometric test. The test is just one of several ways in which we assess the extent to which your personal characteristics match the job profile.

A representative from Human Resources will be present at the second interview in addition to the hiring manager. You will discuss the results of the psychometric test and be asked to complete a problem-solving test.
 

Selecting winning talent

The interview process is now complete. After careful consideration of people’s performance, we will offer the position to the preferred candidate.

If you are not invited for an interview, you will receive notification by email that your application has been unsuccessful.
 

 
 

Samtaler


Sprog:   Dansk English (UK) 
 

Følgende gælder for samtaler ved vores danske hovedkvarter. Proceduren kan være anderledes ved vores underafdelinger.

Hvis din ansøgning har vores interesse, bliver du kontaktet af LEO Pharma og indkaldt til en første samtale med den leder, der har opslået stillingen.
 

Vores helhedstilgang

Før en evt. anden samtale bliver du bedt om at tage en psykometrisk onlinetest. Denne test er blot en af flere måder, hvorpå vi kan måle, hvor godt dine personlige egenskaber passer til stillingsprofilen.

Ud over den leder, der opslog stillingen, vil der også være en repræsentant fra HR-afdelingen til stede ved den anden samtale. Her gennemgås resultaterne af den psykometriske test, og du bliver bedt om at gennemføre en problemløsningstest.
 

Udvælgelse af vinderen

Samtaledelen er nu overstået. Efter nøje overvejelse af ansøgernes præstationer tilbyder vi stillingen til den foretrukne kandidat.

Hvis du ikke bliver indkaldt til samtale, får du besked via e-mail.
 

 
 

We use cookies on this website

The cookies help us gain a better understanding of how you use our website; display applications and functionalities, to optimise your website experience, to assign a unique identification number to you, and to help you remember your user ID and password when you return to the website. We also use cookies to generate statistical information.

By continuing to browse our website, you are agreeing to our use of cookies

If you want to know more about our cookie policy and how to avoid and delete cookies click here.