Opdateret pipeline

23 november 2009

LEO Pharma opdaterer sin pipeline.

Pipelinen hos LEO Pharma er blevet opdateret, dels i forlængelse af Ballerup-virksomhedens opkøb af det australsk-amerikanske Peplin, Inc., dels som følge af resultater fra igangværende kliniske studier.

  • Daivobet® Body Gel, der tidligere hed LEO 80185 og er under udvikling som en kosmetisk attraktiv topikal behandling af psoriasis, er efter positive resultater i fase III rykket ind i pre-launch.
  • De kliniske afprøvninger af TD1414, der var under udvikling til behandling af hudinfektioner, er blevet stoppet. Resultaterne viste, at midlet var sikkert og effektivt men også, at det ikke havde markante behandlingsmæssige fordele i forhold til Fucidin®.
  • PEP005 er ny i LEO Pharmas pipeline. PEP005 er under udvikling til behandling af aktinisk keratose, AK. Projektet er på nuværende tidspunkt i fase III og de endelige resultater forventes i begyndelsen af 2010. Salg forventes påbegyndt i 2012/2013.
  • PEP005 er også under udvikling til behandling af hudkræft i fase II.
  • LEO27847, en lægemiddelkandidat under udvikling indenfor nefrologi, er rykket fra præklinikken til fase I.

LEO Pharmas pipeline er tidligere blevet betegnet som en af de mest lovende indenfor dermatologien – og er endda blevet karakteriseret som World Class.

"Udvikling af lægemidler er forbundet med stor usikkerhed og det, der ser godt ud i dag, har ikke nødvendigvis samme tiltrækning i morgen," siger forskningsdirektør Lars Olsen, LEO Pharma.

"Vi er dog ret sikre på, at vi med de to PEP005-projekter styrker vores pipeline ret betydeligt, og dermed også vores muligheder for at udvikle sikre, effektive og konkurrencedygtige lægemidler – til gavn for samfund og patienter og vore egne muligheder for at opnå en dobbelt-cifret årlig salgsvækst," siger Lars Olsen.

Yderligere information:

Lars Olsen, forskningsdirektør
Tlf.: +45 44 94 58 88

We use cookies on this website

The cookies help us gain a better understanding of how you use our website; display applications and functionalities, to optimise your website experience, to assign a unique identification number to you, and to help you remember your user ID and password when you return to the website. We also use cookies to generate statistical information.

By continuing to browse our website, you are agreeing to our use of cookies

If you want to know more about our cookie policy and how to avoid and delete cookies click here.