2008 rekordregnskab fra LEO Pharma

27 marts 2009

Efter et rekordår med stor salgsfremgang for Daiobvet® og Innohep® investerer LEO Pharma i nye markeder, fx i Kina og Mexico samt i en øget fremdrift i en stærk R&D pipeline. 

2008 blev et rekordår for LEO Pharma. Omsætningen voksede 9 % til 5.709 mio. kr. og medførte, at medicinalvirksomheden fik et resultat før skat på 3.201 mio. kr., på trods af betydelige investeringer i henholdsvis forskning og udvikling samt i markederne.
Omsætningen inden for Health Care steg til 5.688 mio. kr. – svarende til en vækst på 10 %.

LEO koncernens omsætning og indtjening har aldrig været større end i 2008, da virksomheden samtidig kunne fejre 100-års jubilæum.

"2008 resultatet er tilfredsstillende; særligt set i lyset af, at resultatet er realiseret gennem en høj vækst i salget. Det er især vores blodfortyndende produkt Innohep® og psoriasis lægemidlet Daivobet®, som har drevet salgsvæksten med stigninger på henholdvis 25 % og 23 %," siger Gitte P. Aabo, koncernchef i LEO Pharma, der er 100 % ejet af LEO Fondet.

LEO Pharma’s eksisterende produktportefølje skal i de kommende år udbredes på flere markeder samtidig med, at koncernen gennem investeringer i forskning og udvikling satser på nye, patenterbare lægemidler til at supplere eller afløse de nuværende produkter.

Med en egenkapital på 20.321 mio. kr. og et positivt cash-flow på 2.656 mio. kr. er LEO Pharma i den gunstige situation, at koncernen har den finansielle frihed til at handle og være ekspansiv på trods af den globale finanskrise.

"Vi ønsker at være ekspansive og at investere for at skabe en platform for den fremtidige vækst i LEO Pharma. Det kan være investeringer i nye markeder som fx i vores nye datterselskab i Kina og i en salgsstyrke i Mexico. Det gælder investeringer i en øget fremdrift i vores egen R&D pipeline. I 2008 fik vi således tre nye lægemiddelstoffer i præklinisk udvikling og har kort før jul indsendt en registreringsansøgning til de europæiske myndigheder på Daivobet® gel til behandling af psoriasis på kroppen. Derudover er vi villige til at indlicensiere lægemidler, der har et betydeligt markedspotentiale," siger Gitte P. Aabo.

LEO Pharmas forretningsmæssige fokusområder er:

  • Dermatologi: Psoriasis, hudinfektioner og eksem.
  • Critical Care: Antikoagulation og knogleomsætning/nefrologi.

Dermatologi
Psoriasisproduktporteføljen er LEO Pharmas vigtigste forretningsområde.

Xamiol®, til behandling af psoriasis i hårbunden, er et nyt, innovativt lægemiddel med signifikante kliniske resultater og klare komfort-fordele for patienterne. Xamiol® blev i 2008 godkendt af myndighederne og lanceret i flere lande.

Xamiol® - som markedsføres i USA under navnet Taclonex® Scalp Topical Suspension – har i 2008 fået en god salgsstart på det amerikanske marked og i de få europæiske lande, hvor lægemidlet blev lanceret. Forventningerne til Xamiol® er store, idet lægemidlet er en forbedring af behandlingen af hårbunds-psoriasis sammenlignet med eksisterende præparater.

Hovedproduktet inden for psoriasisbehandling, Daivobet®, har i 2008 haft en fremgang på 23 % i salget sammenlignet med 2007.

Salget inden for Dermatologi udgør mere end 50 % af omsætningen.

Critical Care
Inden for Critical Care er salgsudviklingen primært drevet af det blodfortyndende præparat Innohep®, hvor Frankrig fortsat er LEO Pharmas største marked. Sammenlignet med 2007 voksede salget af Innohep® i 2008 med hele 25 % og er i dag LEO koncernens største enkeltstående varemærke.

Innohep® er et unikt produkt til behandling af koagulationssygdomme og adskiller sig på en række punkter positivt fra andre lavmolekylære hepariner. Disse fordele vil LEO Pharma udnytte, og derfor er der udarbejdet en ny Innohep® strategi, der vil inddrage behandling af nye patientgrupper, fx cancer-patienter.

Forskning og udvikling
Koncernen har i løbet af 2008 styrket sin pipeline og har i dag en særdeles stærk portefølje af forsknings- og udviklingsprojekter.

Dermatologi

  • Daivobet® gel er udviklet til behandling af psoriasis på kroppen og er ved at blive registreret i Europa.
  • Picato® er under udvikling til behandling af aktinisk keratose i ansigtet og på kroppen og befinder sig i klinisk fase III.
  • TD 1414 er under udvikling til behandling af hudinfektioner og er i klinisk fase II. Fase III studier kan blive indledt i 2009.
  • LEO 22811 til oral behandling af psoriasis blev i januar 2009 rykket fra præklinisk udvikling til klinisk udvikling fase I.
  • LEO 29102 til behandling af eksem blev i går flyttet fra præklinisk udvikling til klinisk fase I.

Critical Care

  • LEO 27847 er under præklinisk udvikling til behandling af nyrepatienter. Dette stof ventes at komme i klinisk fase I i 2010.

Forventninger til 2009

LEO Pharma forventer en stigning i salget, mens resultatet for 2009 vil blive lavere i forhold til resultatet for 2008. Den løbende drift vil fortsat være i positiv udvikling, og den forventede nedgang i resultatet er alene et udtryk for investeringer i fremtiden.

 

Mio. kr. 2008 2007 2006 2005 2004
Resultatopgørelse:          
Nettoomsætning 5.709,4 5.245,9 5.176,3 4.856,5  4.741,4
Afhændede aktiviteter 0,0 0,0 0,0 111,2 427,4
Fortsættende aktiviteter 5.709,4 5.245,9 5.176,3 4.745,3 4.314,0
- heraf uden for Danmark 5.399,9 4.936,5 4.865,6 4.467,3 4.110,9
Resultat af primær drift 2.463,5 2.317,9 2.512,1 1.722,6 1.063,7
Finansielle poster, netto 737,3 583,4 503,8 789,2 436,8
Resultat før skat 3.200,8 2.901,2 3.015,9 2.511,8 1.500,5
Årets resultat 2.528,2 2.364,5 2.431,2 1.966,3 1.148,8
           
Balance:          
Anlægsaktiver 20.760,5 17.777,3 18.221,2 16.933,4 12.596,1
Omsætningsaktiver 3.624,4 2.793,9 2.421,2 2.365,3 2.722,5
Aktiver i alt 24.384,9 20.571,2 20.642,4 19.298,7 15.318,6
Egenkapital 20.320,6 17.831,8 15.434,6 12.969,4 11.038,8
           
Nøgletal:          
Overskudsgrad 43% 44%  49% 35% 22%
Afkastningsgrad 11% 11% 13% 10% 7%
Egenkapitalens forrentning 17% 17% 21% 21% 14%
Soliditetsgrad 83% 87% 75% 67% 72%
           
Medarbejdere:          
Gennemsnitligt antal ansatte 3.008 2.921 2.985 3.012 3.313

Om LEO Pharma
LEO Pharma er en uafhængig, forskningsbaseret farmaceutisk virksomhed med hovedkvarter i Ballerup. LEO Pharma er 100% ejet af LEO Fondet og blandt verdens førende virksomheder indenfor dermatologi (hudlidelser) og parenteral behandling af tromboemboli (blodpropsygdomme).
LEO Pharma opdager, udvikler, producerer og markedsfører sikre og effektive lægemidler globalt. 96% af koncernens omsætning skabes udenfor Danmark. LEO Pharma er repræsenteret i flere end 90 lande og har ca. 3.000 medarbejdere, heraf 1.200 i Danmark.

For yderligere information, kontakt venligst:

Corporate Communiations:
Tlf.: +45 4494 5888.

We use cookies on this website

The cookies help us gain a better understanding of how you use our website; display applications and functionalities, to optimise your website experience, to assign a unique identification number to you, and to help you remember your user ID and password when you return to the website. We also use cookies to generate statistical information.

By continuing to browse our website, you are agreeing to our use of cookies

If you want to know more about our cookie policy and how to avoid and delete cookies click here.